Zwyczajne Walne Zgromadzenie 03.06.2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 28 – Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej – tekst jednolity – pobierz