ESPI 75/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.12.2018 r. do 27.12.2018 r.

EESPI 75/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.12.2018 r. do 27.12.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 21.12.2018 – 27.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 21.12.2018 r. – 27.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 3.952 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,44 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 13.648,55 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

 • w dniu 21.12.2018 r. zrealizowano nabycie 570 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0017% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,44 zł;
 • w dniu 27.12.2018 r. zrealizowano nabycie 3.382 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0101% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0101% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,45 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 21.12.2018 r. do 27.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  79,04 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0118% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.952 głosy stanowiące 0,0118% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.656.430 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego i dających 1.656.430 głosów stanowiących 4,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 74/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.12.2018 r. do 20.12.2018 r.

ESPI 74/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.12.2018 r. do 20.12.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 14.12.2018 do 20.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 14.12.2018 r. – 20.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 9.770 (dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,41 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 33.411,68 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

 • w dniu 14.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.993 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0059% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0059% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł;
 • w dniu 17.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.851 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0085% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0085% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,37 zł;
 • w dniu 18.12.2018 r. zrealizowano nabycie 592 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,33 zł;
 • w dniu 19.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.223 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0066% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0066% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,43 zł;
 • w dniu 20.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.111 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0063% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0063% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,46 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 14.12.2018 r. do 20.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  195,40 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0292% kapitału zakładowego Spółki i daje 9.770 głosów stanowiących 0,0292 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.652.478 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,93% kapitału zakładowego i dających 1.652.478 głosów stanowiących 4,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 73/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.12.2018 r. do 13.12.2018 r.

ESPI 73/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.12.2018 r. do 13.12.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 07.12.2018 – 13.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 07.12.2018 r. – 13.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 10.860 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,37 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 36.741,75 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

 • w dniu 07.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.932 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0058% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0058% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,37 zł;
 • w dniu 10.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.577 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0077% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0077% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,35 zł;
 • w dniu 11.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.175 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0035% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,34 zł;
 • w dniu 12.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.790 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0083% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0083% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,39 zł;
 • w dniu 13.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.386 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0071% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0071% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,39 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 07.12.2018 r. do 13.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  217,20 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0324% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.860 głosów stanowiących 0,0324 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.642.708 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego i dających 1.642.708 głosów stanowiących 4,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 72/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 72/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zawiadomienie art. 19 MAR A. Czeszejko-Sochacki – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 12 grudnia 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 71/2018 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

ESPI 71/2018 INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI – pobierz

ZAWIADOMIENIE ART. 19 MAR_ P. BIELAWSKI – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 7 grudnia 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Zarządu  IMS S.A. Pana Piotra Bielawskiego – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 70/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 30.11.2018 r. do 06.12.2018-r

ESPI 70/2018 INFORMACJA WS. SKUPIONYCH AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 30.11.2018 R. DO 06.12.2018 R. – pobierz

ZESTAWIENIE TRANSAKCJI OKRES 30.11.2018 – 06.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 30.11.2018 r. – 06.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 4.780 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,46 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 16.579,05 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

 • w dniu 30.11.2018 r. zrealizowano nabycie 1.337 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0040% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0040% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,47 zł;
 • w dniu 03.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.293 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,51 zł;
 • w dniu 04.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.315 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł;
 • w dniu 05.12.2018 r. zrealizowano nabycie 805 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0024% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,41 zł;
 • w dniu 06.12.2018 r. zrealizowano nabycie 30 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0001% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,36 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 30.11.2018 r. do 06.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 95,60 zł. Nabyty pakiet 4.780 akcji stanowi 0,0143% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.780 głosów stanowiących 0,0143 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.631.848 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,87% kapitału zakładowego i dających 1.631.848 głosów stanowiących 4,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

ESPI 69/2018 Powołanie spółki Muzola Sp. z o.o.

ESPI 69/2018 Powołanie spółki Muzola Sp. z o.o. – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „IMS”), w nawiązaniu do raportów ESPI 63/2018 oraz ESPI 65/2018 informuje, iż w dniu dzisiejszym zawiązana została Muzola Sp. z o.o. – spółka celowa do realizacji projektu szaf grających. Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie ESPI 63/2018, Emitent objął 15% udziałów w ww. spółce. IMS w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia przeniesienia praw własności intelektualnej opisanych w raporcie ESPI 63/2018, posiadać będzie prawo do nabycia od Inwestorów Prywatnych („Opcja call I”) łącznie 45% udziałów w spółce celowej (22,5% od każdego z Inwestorów Prywatnych) za łączną cenę 22 500 zł, tj. 11 250 zł za 22,5% udziałów przysługujących każdemu z Inwestorów Prywatnych. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia Emitent skorzysta z Opcji call I i obejmie tym samym pakiet większościowy w Muzola Sp. z o.o., nabywając jednocześnie uprawnienie do powoływania większości członków zarządu tej spółki.

W dniu 29 listopada br. podpisana została także umowa pożyczki opisana w raporcie ESPI 63/2018. Emitent udzielił spółce Muzola Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 264.700 PLN. Środki pieniężne przelewane będą w transzach, na żądanie pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca ma prawo zażądać zwrotu pożyczki po 31 grudnia 2021 roku.

ESPI 68/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku

ESPI 68/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29.11.2018 r. z określeniem liczby głosów
przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.374.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.374.000, co uprawniało do 41,23% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,04%
ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 22,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90%
ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.543.284, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.543.284, co uprawniało do 19,51% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,59%
ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 9,21% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,58%
ogólnej liczby głosów.

ESPI 67/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku

ESPI 67/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku – pobierz

Treść uchwał NWZ 29.11.2018 r. – pobierz

Zmiany Statutu NWZ 29.11.2018 r. – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29.11.2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”).

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu podjęta została uchwała nr 4 w sprawie umorzenia 1.627.068 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt
osiem) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 4,86% kapitału zakładowego (akcje własne Spółki). Uchwała nr 6 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 7 – tekst jednolity Statutu.
W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych oraz
podczas NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

ESPI 66/2018 Powołanie nowego członka Zarządu

ESPI 66/2018 Powołanie nowego członka Zarządu – pobierz

Życiorys Wojciecha Piwockiego – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku powołała z dniem 1 stycznia 2019 roku Pana Wojciecha Piwockiego w skład Zarządu Spółki.

Pan Wojciech Piwocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce  konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanego stanowiska Pana Wojciecha Piwockiego znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Spółki:
http://www.ims.fm/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/zarzad-ir/ .

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.